Realisasi Anggaran

 

**Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2020**

Pagu Anggaran : Rp. 7.373.635.000,-

NO
BULAN
REALISASI BELANJA
REALISASI ANGGARAN
SISA ANGGARAN
1
Januari
 Rp.   452.589.368,-  6,14 %  Rp.    6.921.045.632,-
2
Februari
     
3
Maret
     
4
April
     
5
Mei
     
6
Juni
     
7
Juli
     
8
Agustus
     
9
September
     
10
Oktober
     
11 November      
12
Desember
     

 

 

**Realisasi Anggaran Belanja Barang  Operasional Tahun 2020**

Pagu Anggaran : Rp. 1.088.268.000,-  

 No
BULAN
REALISASI BELANJA
REALISASI ANGGARAN
SISA ANGGARAN
1
Januari
 Rp.  46.039.426,- 4,23 %   Rp.  1.042.228.574,-
2
Februari
     
3
Maret
     
4
April
     
5
Mei
     
6
Juni
     
7
Juli
     
8
Agustus
     
9
September
     
10
Oktober
     
11
November
     
12
Desember
     

   

**Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2020**

Pagu Anggaran : Rp.  25.000.000,-

NO
BULAN
REALISASI BELANJA
REALISASI ANGGARAN
SISA ANGGARAN
1
Januari
 Rp.  0,- 0 %   Rp.   25.000.000,-
2
Februari
     
3
Maret
     
4
April
     
5
Mei
     
6
Juni
     
7
Juli
     
8
Agustus
     
9
September
     
10
Oktober
     
11
November
     
12
Desember
     

 

 

**Realisasi  Belanja DIPA 04 Tahun 2020**

Pagu Anggaran : Rp.  63.600.000,-,- 

NO
BULAN
REALISASI ANGGARAN
%
SISA ANGGARAN
1
Januari
 Rp.   2.183.500,-  36,39 %   Rp.     3.816.500,-
2
Februari
     
3
Maret
     
4
April
     
5
Mei
     
6
Juni
     
7
Juli
     
8
Agustus
     
9
September
     
10
Oktober
     
11
November
     
12 Desember      

 

    ARSIP

    Realisasi Anggaran Tahun 2019

    Realisasi Anggaran Tahun 2018