LAPORAN PENYELESAIAN PERKARA

DATA PERKARA GUGATAN PA. BENGKULU TAHUN 2021

SISA PERKARA TAHUN 2020 : 19 PERKARA

NO

BULAN

PERKARA DITERIMA

PERKARA DIPUTUS

PERSENTASE (%)

1

JANUARI

181

65

32,5 %

2

FEBRUARI

   

3

MARET

   

4

APRIL

   

5

MEI

   

6

JUNI

   

7

JULI

   

8

AGUSTUS

   

9

SEPTEMBER

   

10

OKTOBER

   

11

NOVEMBER

   

12

DESEMBER

   

JUMLAH

   

 

DATA PERKARA PERMOHONAN PA. BENGKULU TAHUN 2021

SISA PERKARA TAHUN 2020  : 0  PERKARA

NO

BULAN

PERKARA DITERIMA

PERKARA DIPUTUS

PERSENTASE (%)

1

JANUARI

24

18 75 %

2

FEBRUARI

   

3

MARET

   

4

APRIL

   

5

MEI

   

6

JUNI

   

7

JULI

   

8

AGUSTUS

   

9

SEPTEMBER

   

10

OKTOBER

   

11

NOVEMBER

   

12

DESEMBER

   

JUMLAH

     

 

LAPORAN PELAKSANAAN LAYANAN POSYANKUM PA.BENGKULU TAHUN 2021

TARGET LAYANAN SELAMA TAHUN 2021 : 889 Orang

NO

BULAN

JUMLAH LAYANAN

PERSENTASE (%)

1

JANUARI

0 0

2

FEBRUARI

 

3

MARET

 

4

APRIL

 

5

MEI

   

6

JUNI

 

7

JULI

 

8

AGUSTUS

 

9

SEPTEMBER

 

10

OKTOBER

 

11

NOVEMBER

 

12

DESEMBER

 

JUMLAH

 

 

LAPORAN PELAKSANAAN LAYANAN PRODEO PA.BENGKULU TAHUN 2021

TARGET LAYANAN SELAMA TAHUN 2021 : 50 PERKARA

NO BULAN PERKARA PRODEO YANG DITERIMA PERKARA PRODEO YANG DIPUTUS PERSENTASE (%)

1

JANUARI

0 0 0

2

FEBRUARI

   

3

MARET

   

4

APRIL

   

5

MEI

   

6

JUNI

   

7

JULI

   

8

AGUSTUS

   

9

SEPTEMBER

   

10

OKTOBER

   

11

NOVEMBER

   

12

DESEMBER

   

JUMLAH

   

 

DATA LAYANAN PENGADUAN PA. BENGKULU TAHUN 2021

NO BULAN PENGADUAN YANG MASUK PENGADUAN YANG DISELESAIKAN PERSENTASE (%)

1

JANUARI

0

0 0

2

FEBRUARI

 

   

3

MARET

 

   

4

APRIL

 

   

5

MEI

 

   

6

JUNI

 

   

7

JULI

 

   

8

AGUSTUS

 

   

9

SEPTEMBER

     

10

OKTOBER

     

11

NOVEMBER

     

12

DESEMBER

     

JUMLAH

     

 

LAPORAN LAYANAN  PRODUK HUKUM PA.BENGKULU TAHUN 2021

NO

BULAN

JUMLAH LAYANAN

1

JANUARI

88

2

FEBRUARI

3

MARET

4

APRIL

5

MEI

6

JUNI

7

JULI

8

AGUSTUS

9

SEPTEMBER

10

OKTOBER

11

NOVEMBER

12

DESEMBER

JUMLAH

 

ARSIP

1. Laporan Penyelesaian Perkara 2020