LAPORAN PENYELESAIAN PERKARA

 

                       DATA PERKARA GUGATAN PA. BENGKULU TAHUN 2020

SISA PERKARA TAHUN 2019  :  27 PERKARA

NO

BULAN

PERKARA DITERIMA

PERKARA DIPUTUS

PERSENTASE (%)

1

JANUARI

150

56

31,63

2

FEBRUARI

143

127

48,10

3

MARET

85

80

36,03

4

APRIL

20

37

22,83

5

MEI

33

52

32,91

6

JUNI

97

89

43,84

7

JULI

143

144

56,03

8

AGUSTUS

91

88

43,13

9

SEPTEMBER

     

10

OKTOBER

     

11

NOVEMBER

     

12

DESEMBER

     

JUMLAH

     

 

                DATA PERKARA PERMOHONAN PA. BENGKULU TAHUN 2020

SISA PERKARA TAHUN 2019  :  0  PERKARA

NO

BULAN

PERKARA DITERIMA

PERKARA DIPUTUS

PERSENTASE (%)

1

JANUARI

22

14 63,63

2

FEBRUARI

11

14 73,68

3

MARET

10

11

73,33

4

APRIL

2

6 100

5

MEI

2

1 50

6

JUNI

8

6 66,66

7

JULI

35

27 71,05

8

AGUSTUS

22

23 69,69

9

SEPTEMBER

     

10

OKTOBER

     

11

NOVEMBER

     

12

DESEMBER

     

JUMLAH

     

 

             LAPORAN  PELAKSANAAN LAYANAN POSYANKUM PA.BENGKULU TAHUN 2020

TARGET LAYANAN SELAMA TAHUN 2020 : 576 JL

NO

BULAN

JUMLAH LAYANAN

PERSENTASE (%)

1

JANUARI

-

2

FEBRUARI

-

3

MARET

-

4

APRIL

69 11,98

5

MEI

-

6

JUNI

-

7

JULI

269 46,70

8

AGUSTUS

238 41,32

9

SEPTEMBER

 -  0

10

OKTOBER

 -  0

11

NOVEMBER

 -

12

DESEMBER

 -

JUMLAH

 576  100

 

LAPORAN  PELAKSANAAN LAYANAN PRODEO PA.BENGKULU TAHUN 2020

TARGET LAYANAN SELAMA TAHUN 2020 : 20 PERKARA

NO

BULAN

PERKARA PRODEO YANG DITERIMA

PERKARA PRODEO YANG DIPUTUS

PERSENTASE (%)

1

JANUARI

8 - 0

2

FEBRUARI

2 4 40

3

MARET

3

2 22,22

4

APRIL

- - 0

5

MEI

- 1 14,29

6

JUNI

1 5 71,43

7

JULI

- 1 50

8

AGUSTUS

- - 0

9

SEPTEMBER

 - -  0

10

OKTOBER

 - -  0

11

NOVEMBER

 - -

12

DESEMBER

 - -

JUMLAH

     

 

             DATA LAYANAN PENGADUAN PA. BENGKULU TAHUN 2020

NO

BULAN

PENGADUAN YANG MASUK

PENGADUAN YANG DISELESAIKAN

PERSENTASE (%)

1

JANUARI

0

0 0

2

FEBRUARI

0

0 0

3

MARET

0

0 0

4

APRIL

0

0 0

5

MEI

0

0 0

6

JUNI

0

0 0

7

JULI

0

0 0

8

AGUSTUS

0

0 0

9

SEPTEMBER

 0  0  0

10

OKTOBER

 0

11

NOVEMBER

     

12

DESEMBER

     

JUMLAH

     

 

LAPORAN LAYANAN  PRODUK HUKUM PA.BENGKULU TAHUN 2020

NO

BULAN

JUMLAH LAYANAN

1

JANUARI

109

2

FEBRUARI

68

3

MARET

105

4

APRIL

44

5

MEI

30

6

JUNI

102

7

JULI

98

8

AGUSTUS

142

9

SEPTEMBER

 151

10

OKTOBER

  131 

11

NOVEMBER

 

12

DESEMBER

 

JUMLAH